MENU

Osiągnięcia

Sukcesy uczniów

Uczniowie Gimnazjum nr 1 zajmują czołowe miejsca w wielu konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich z różnych dziedzin. Oto niektóre z nich:

W dziedzinie historii.

1. Ogólnopolski Konkurs "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"
. 2006 r.
etap rejonowy:
III miejsce - Jagoda Bulińska
IV miejsce - Karolina Grześkowiak
2. Wojewódzki Konkurs Historyczny
. 2003r.
etap rejonowy: Karolina Adamczak, Bartosz Giermaziak
. 2006 r.
etap rejonowy : Adam Sobota, Kinga Jazdończyk
. 2008 r.
etap rejonowy : Aleksandra Norman
3. Konkurs wiedzy o antyku organizowany przez Wydział Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu
. 2008 r.
etap wojewódzki:
VIII miejsce - Aleksander Nowak, Jędrzej Skorupka
4. Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce organizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań,
. 2001 r.
etap rejonowy - Joanna Balcerzak, Olga Szczepaniak
. 2002 r.
etap rejonowy - Joanna Balcerzak, Przemysław Juska, Olga Szczepaniak
. 2003 r.
etap wojewódzki:
w kategorii klas trzecich gimnazjalnych
III miejsce - Joanna Balcerzak
. 2004 r.
etap rejonowy - Marzena Matula, Anita Wichtowska
. 2005 r.
etap rejonowy - Hanna Nowakowska, Anna Kosowicz, Joanna Urbaniak
. 2006 r.
etap wojewódzki:
w kategorii klas pierwszych gimnazjalnych:
I miejsce - Aleksandra Norman
II miejsce - Joanna Ryczkowska
III miejsce - Magdalena Kubiak
. 2007 r.
etap wojewódzki:
w kategorii klas drugich gimnazjalnych:
I miejsce - Aleksandra Norman
III miejsce - Magdalena Kubiak
. 2008 r.
5. Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizowany przez Wszechnicę Obywatelską z inicjatywy Towarzystwa Samorządowego w Koninie, Konin
. 2000 r.
etap powiatowy: II miejsce - Małgorzata Suracka
. 2003 r.
etap powiatowy: III miejsce - Anita Wichtowska
. 2004 r.
etap powiatowy: II miejsce - Marta Kołak
III miejsce - Anita Wichtowska
finał wojewódzki: Marta Kołak
. 2006 r.
etap powiatowy: II miejsce - Jagoda Śpikowska

6. Międzyszkolny Konkurs Regionalny z cyklu "Cudze chwalicie, swego nie znacie" organizowany przez Muzeum Okręgowe w Lesznie, I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie, Leszno
. 2004 r. - "Miejsca Pamięci Narodowej"
II miejsce - Katarzyna Bałaga
wyróżnienie - Hanna Nowakowska
wyróżnienie - Katarzyna Hańć
. 2005 r. - "Człowiek zdobi miejsce, nie miejsce człowieka"
wyróżnienie - Dagmara Ciszewicz, Julita Dziedzic

7. "Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919", organizowany przez Zespół szkół Zawodowych w Gostyniu, Gostyń
. 2001r.
III miejsce - Małgorzata Wawrzyniak
IV miejsce - Marlena Kruszka
VI miejsce - Katarzyna Wojtkowiak
. 2002 r.
III miejsce - Katarzyna Wojtkowiak
IV miejsce - Olga Szczepaniak
VI miejsce - Witold Roszak
. 2003 r.
II miejsce - Joanna Balcerzak
. 2004 r.
II miejsce - Przemysław Pelczar
III miejsce - Anita Wichtowska
VI miejsce - Marta Kołak
. 2005 r.
IV miejsce - Adrianna Hechmann
V miejsce - Szymon Przebinda
VI miejsce - Zofia Bartkowiak
VII miejsce - Anna Kosowicz
. 2006 r.
V miejsce - Maria Kruk
. 2007 r.
II miejsce - Anna Stachowiak
IV miejsce - Daria Glura
V miejsce - Hanna Szymanowska

8. Powiatowy Konkurs Historyczny z cyklu "Sławni gostynianie" organizowany przez Gimnazjum nr 1, Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne, Muzeum w Gostyniu:
. 2000 r. - "Gustaw Potworowski i jego czasy", Gostyń,
II miejsce - Katarzyna Wojtkowiak
VIII miejsce - Magdalena Zaremba
. 2001 r. - "Edmund Bojanowski i jego czasy", Gostyń,
I miejsce - Kinga Giec
IV miejsce - Katarzyna Wojtkowiak
2001 r. - "Szczepan Kaczmarek i jego czasy", Gostyń,
II miejsce - Katarzyna Wojtkowiak
. 2002 r. - "Bernard Śliwiński i jego czasy"
I miejsce - Olga Szczpaniak
. 2003 r. - "Przemysł II i jego czasy", Gostyń,
wyróżnienie - Marta Kołak , Anna Kosowicz
. 2004 r. - " Marcin Poniecki i jego czasy", Gostyń,
V miejsce - Joanna Urbaniak
. 2005 r. - "Kasper Miaskowski i jego czasy", Gostyń,
IV miejsce - Joanna Ryczkowska

9. Powiatowy konkurs "Drzewo genealogiczne mojej rodziny", organizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu, Gostyń 2006 r.
I miejsce - Ewa Białoskórska, Karol Majewski
II miejsce - Marcin Sadzisz
IV miejsce - Anna Furmaniak
Wyróżnienie - Marta i Patrycja Jazdończyk, Agnieszka Urbaniak, Patrycja Zielińska

10. Powiatowy Konkurs Regionalny "Małe ojczyzny" organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, Gostyń 2006 r.,
I miejsce - Jędrzej Grześkowiak
II miejsce - Aleksandra Sarbinowska

11. Powiatowy Konkurs Historyczny "Praca organiczna w Wielkopolsce" zorganizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu, Grabonóg
. 2003 r.
I miejsce - Olga Szczepaniak
. 2004 r.
III miejsce - Anna Kosowicz, Monika Szczepaniak
V miejsce - Hanna Jankowiak

12. Powiatowy Konkurs Historyczny
. 2006 r. - "Działalność niepodległościowa mieszkańców ziemi gostyńskiej w okresie zaborów",
I miejsce zespołowo (Joanna Ryczkowska, Jędrzej Grześ-kowiak, Marcin Plackowski)
III miejsce - Joanna Ryczkowska
. 2007 r. "Udział Wielkopolan w wojnie obronnej 1939 roku"
V miejsce zespołowo (Weronika Grzempowska, Joanna Ryczkowska, Agnieszka Urbaniak)

13. Powiatowy Konkurs "Zabytki mojej najbliższej okolicy", organizowany przez Muzeum w Gostyniu, BibliotekęPubliczną Miasta i Gminy w Gostyniu
. 2004 r.
IV miejsce - Mariusz Mazurek, Krzysztof Zozmann
wyróżnienie - Beata Gliszczyńska, Anna Kosowicz
. 2005 r.
wyróżnienie - Anna Kosowicz

14. Powiatowy Konkurs Wiedzy "Dzień Znaczka"
. 2005 r.
I miejsce - Marcelina Andrzejczak
II miejsce - Sylwia Wojtkowiak
III miejsce - Aleksandra Norman
. 2006 r.
V miejsce - Rafał Jankowski
. 2007 r.
III miejsce - Mikołaj Gaszek
IV miejsce - Adrianna Hechmann

15. Konkursy regionalne organizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu, Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne, Muzeum w Gostyniu:

. 2001 r. - powiatowy konkurs "Moja mała ojczyzna - ziemia gostyńska",
I miejsce - Maria Janiszewska
II miejsce - Lidia Tomczak
IV miejsce - Ewelina Nawrocka
wyróżnienie - Aleksander Binek, Sebastian Wawrzyniak
. 2002 r. - miejsko gminny konkurs "Historia ziemi gostyńskiej",
I miejsce - Karolina Adamczak
II miejsce - Joanna Balcerzak
III miejsce - Izabela Marciniak
V miejsce - Żaneta Gorwa
. 2003 r. - gminny konkurs "Przeszłość i teraźniejszość ziemi gostyńskiej"
I miejsce - Olga Szczepaniak
II miejsce - Lidia Tomczak
III miejsce - Ewelina Nawrocka
IV miejsce - Monika Plackowska
V miejsce - Karolina Adamczak
. 2004 r. - gminny konkurs "Ziemia gostyńska dawniej i dziś" .
I miejsce - Hanna Nowakowska
II miejsce - Anita Wichtowska
III miejsce - Monika Plackowska
IV miejsce - Izabela Michałowicz
. 2005 r. - gminny konkurs "Gostyń dawny i niedawny",
I miejsce - Weronika Plackowska
III miejsce - Anna Kosowicz
IV miejsce - Greta Krygier
wyróżnienie - Joanna Urbaniak
. 2006 r. - gminny konkurs "Mała ojczyzna - Ziemia Gostyńska"
I miejsce - Hanna Jankowiak
III miejsce - Barbara Stelmaszyk
IV miejsce - Żaneta Żurawka
VIII miejsce - Marcin Plackowski
. 2007 r. gminny konkurs "Historia ziemi gostyńskiej"
V miejsce - Karolina Grześkowiak

16. Gminny Konkurs promujący architekturę gminy Gostyń "Cudze chwalicie.", 2004 r.
I miejsce - Anna Teodorczyk
laureat - Krystian Łuczak
wyróżnienie: Anna Cierpiszewska, Karina Deduńska, Tomasz Kawa, Anna Kosowicz, Mariusz Mazurek

17. Miejsko-gminny Konkurs Historyczny "Świadkowie historii dużych i małych"
II miejsce - Dominik Wasielewski
III miejsce - Jakub Matuśkiewicz
wyróżnienia: Magdalena Cichocka, Karolina Staniszewska, Agnieszka Urbaniak

Osiągnięcia uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

Wielokrotnie uczniowie reprezentowali naszą szkołę w eliminacjach rejonowych konkursów z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. Do największych osiągnięć w tym zakresie należy zaliczyć:
. II miejsce Henryka Koniecznego w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym Salamandra "Tatrzański Park Narodowy" - w roku szkolnym 2006/2007
. Uzyskanie tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego oraz tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego przez Jagodę Śpikowską w roku szkolnym 2007/2008

Osiągnięcia uczniów w zakresie przedmiotów humanistycznych i artystycznych

Również konkursy artystyczne i językowe cieszą się dużym powodzeniem wśród naszych uczniów. Godnie reprezentujemy naszą szkołę zyskując czołowe miejsca i wyróżnienia w:

. Konkursie plastycznym na projekt logo "Krajowej Wystawy Filatelistycznej "Gostyń 2007"
. powiatowym konkursie plastycznym "Barwy jesieni"
. konkursie wiedzy filatelistycznej "Dzień Znaczka Gostyń 2006"
. konkursie plastycznym na projekt logo "Krajowej Wystawy Filatelistycznej "Gostyń 2007"
. powiatowym konkursie plastyczno- fotograficznym "Moja Gmina"
. powiatowym Konkursie Literacko - Plastyczno - Fotograficznym w kategorii literatura "Dialog z rzeczywistością"
. Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym SEZAM 2006/2007
. w internetowym konkursie językowym dla młodzieży pod patronatem Marszałka Senatu przeprowadzonym w ramach obchodów Roku Języka Polskiego
. Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" na szczeblu miasta i gminy Gostyń
. powiatowym konkursie "Biblioteka Przyszłości"
. Wielkopolskim Konkursie Recytatorskim i Plastycznym "Wierszydełko"
. konkursie literackim: "Chwyć pióro do ręki i pisz."
. konkursie powiatowym "Dialog z rzeczywistością",
. Powiatowym Konkursie Plastyczno - Fotograficzny Moja Gmina
. Powiatowym Konkursie Plastycznym Barwy Jesieni
. Gminnym Konkursie Plastycznym (historyczny) "Zamek w Gostyniu" - próba wyobraźni
. Gminnym Konkursie Plastycznym na logo :Narkotykom NIE"
. Powiatowym Konkursie na Najpiękniejszy Stroik Gwiazdkowy

Niektórzy z naszych uczniów uzyskali tytuł
. Laureata etapu wojewódzkiego "Sejm dzieci i młodzieży".
. Laureata etapu rejonowego konkursu Wiedzy Religijnej
oraz
. Nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Filatelistycznym Okręg Wielkopolski: projekt stempla pocztowego "450 lat Poczty Polskiej"

Szkoła zaś

. Dyplom za promowanie twórczości - VI Konkurs Literacko - Fotograficzno - Plastyczny dla młodzieży szkolnej "Małe Konfrontacje"

Sukcesy w konkursach wiedzy religijnej

15.12.2008. - etap szkolny XV Konkursu Wiedzy Religijnej "Dla mnie żyć to Chrystus" (Flp 1,21)
Maksymalna ilość punktów 28, brało udział 84 uczniów.
Laureaci:
1. Aleksander Nowak - IIc - 25pkt. (89%)
2. Jędrzej Skorupka - IIc - 23pkt. (82%)
3. Adam Gramala - IIc - 22pkt. (79%)
4. Michał Rajewski - Ic - 20pkt. (71%)

28.03.2009. - etap rejonowy
1. Aleksander Nowak 40pkt. (I miejsce w rejonie - awans do finału)
2. Jędrzej Skorupka 40pkt. (I miejsce w rejonie - awans do finału)
3. Adam Gramala 35pkt.
4. Michał Rajewski 30pkt.

25.04.2009. - etap diecezjalny (skladał się z II części; aby zakwalifikować się do ścisłego finału potrzeba w I cz. 38pkt.)
- Aleksander Nowak - z I części zdobył 37/41 pkt. (nie zakwalifikował się do części II)
- Jędrzej Skorupka - z I części zdobył 34/41 pkt. (nie zakwalifikował się do części II)

 

NAJWIĘKSZE SUKCESY SPORTOWE
TYLKO FINALY WOJEWÓDZKIE /miejsca 1-6/

Rok szkolny 2002/03

LEKKAATLETYKA

3 miejsce Kosmalska Julita, Adamczak Karolina, Smyczyńska Julita, Naglak Joanna /sztafeta szwedzka 2.37,22/
4 miejsce Smyczyńska Julita /bieg na 300m 45.50/
6 miejsce Naglak Joanna /bieg na 300m 46.07/
5 miejsce Rajewska Jolanta /skok w dal 4,61m/

PIŁKA SIATKOWA

1 miejsce Klamecki Hubert, Kostysiak Maciej, Woźnica Artur, Juska Przemysław,
Chmura Piotr, Kaliszan Marcin, Migdalski Dawid, Markowski Sebastian, Włodarczyk Szymon, Przewoźny Tomasz, Mischke Rafał, Nowacki Jakub

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

3 miejsce Pawlak Justyna, Wichlińska Hanna, Rajewska Dominika, Adamczak Joanna,
Tomczak Ewelina, Kosmalska Julita, Smyczyńska Julita, Bartkowiak Magdalena
Hańć Katarzyna, Adamczak Karolina, Urbaniak Ewelina.

Rok szkolny 2003/04

LEKKAATLETYKA

5 miejsce Berliński Rafał /skok w dal 5,70m/

PIŁKA SIATKOWA

2 miejsce Woźnica Artur, Mischke Rafał, Przewoźny Tomasz, Bayer Przemysław, Berliński Rafał, Polowczyk Bartosz, Dziekański Adam, Smektała Tomasz, Skołozdrzych Adam,
Buliński Adam, Ksionek Sebastian, Wyzujak Michał.

PLAŻOWA PIŁKA SIATKOWA

2 miejsce Woźnica Artur, Mischke Rafał
4 miejsce Przewoźny Tomasz, Bayer Przemysław
4 miejsce Sobierajska Małgorzata, Klamecka Agata

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

4 miejsce Wojtkowiak Sylwia, Jarożek Milena, Leśniarek Natalia, Dziubalska Katarzyna,
Bartkowiak Magdalena, Tomczak Ewelina, Pawlak Justyna, Adamczak Joanna, Hańć Katarzyna,
Wichlińska Hanna.

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE

3 miejsce Wojtkowiak Sylwia
2 miejsce drużynowo dla Gimnazjum nr 1

WARCABY

3 miejsce drużyna chłopców

 

Rok szkolny 2004/05

PIŁKA SIATKOWA

4 miejsce Polowczyk Bartosz, Prętkowski Przemysław, Ratajczak Artur, Markowski Mariusz, Pawlak Szymon, Mańkowski Jakub, Radczyk Adrian, Twardowski Stefan, Ryglowski Paweł,
Walkowiak Łukasz, Płaczkiewicz Łukasz, Poświatowski Szymon.

PLAŻOWA PIŁKA SIATKOWA

5 miejsce Polowczyk Bartosz, Poświatowski Szymon

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE

3 miejsce Wojtkowiak Sylwia /1500m/
2 miejsce Nowicki Adam /2000m/
2 miejsce drużynowo dla Gimnazjum nr 1

WARCABY

3 miejsce drużyna chłopców

Rok szkolny 2005/06

LEKKAATLETYKA

1 miejsce Nowicki Adam / bieg na 1000m 2.36,51/
5 miejsce Wojtkowiak Sylwia /bieg na 1000m 3.07,54/
6 miejsce Poświatowski Szymon /skok wzwyż 165cm/
6 miejsce Ratajczak Artur /skok wzwyż 165cm/

PIŁKA SIATKOWA

5-6 miejsce Prętkowski Przemysław, Ratajczak Artur, Mańkowski Jakub, Radczyk Adrian, Twardowski Stefan, Płaczkiewicz Łukasz, Poświatowski Szymon, Woźnica Łukasz, Wawrzyniak Piotr, Galusiński Maciej, Urbaniak Adrian, Grześkowiak Jędrzej.

PLAŻOWA PIŁKA SIATKOWA

4 miejsce Urbaniak Adrian, Mischke Łukasz

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE

1 miejsce Wojtkowiak Sylwia /1500m/
2 miejsce Nowicki Adam /2000m/
6 miejsce Wojtkowiak Monika /1500m/
2 miejsce drużynowo dla dziewcząt

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

2 miejsce Ptak Monika, Dolata Paulina, Hamrol Paulina, Rychlik Joanna, Wojtkowiak Monika,
Grześkowiak Karolina, Wojtkowiak Joanna, Jarożek Milena, Pawlak Marta, Wojtkowiak Sylwia,
Prałat Weronika, Ptak Katarzyna, Molenda Weronika.

 

Rok szkolny 2006/07

LEKKAATLETYKA

5 miejsce Wojtkowiak Monika /bieg na 1000m 3.11,54/
4 miejsce Weronika Jakubiak, Adrianna Hechmann, Weronika Prałat, Karolina Grześkowiak /sztafeta szwedzka/

PIŁKA SIATKOWA

5-6miejsce Urbaniak Adrian, Mischke Łukasz, Poświatowski Bartosz, Urbański Miłosz, Bugzel Mateusz, Ernastowicz Norbert, Bebel Mateusz, Kajczyk Kacper, Grześkowiak Jędrzej,
Gaszek Kasper, Kędziora Adrian, Biernat Adam.

PLAŻOWA PIŁKA SIATKOWA

4 miejsce Urbaniak Adrian / Biernat Adam, Mischke Łukasz

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE

5 miejsce Wojtkowiak Monika /1500m/

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

3 miejsce Joanna Kurasiak, Ewelina Kurasiak, Paulina Hamrol, Paulina Dolata, Joanna Wojtkowiak, Karolina Grześkowiak, Adrianna Hechmann, Weronika Molenda, Weronika Prałat,
Monika Wojtkowiak, Julia Jaruzel, Angelika Twardowska, Beata Helińska.

AEROBIK GRUPOWY

3 miejsce Patrycja Weronika Zielińska, Patrycja Zielińska, Katarzyna Grajewska, Julia Grajewska, Joanna Lisiecka, Sandra Wyzujak, Monika Mazurek, Katarzyna Rymkiewicz
Zofia Bartkowiak, Małgorzata Nowak.

Rok szkolny 2007/08

Sztafetowe Biegi Przełajowe
CHŁOPCY

I zespół - 2 miejsce w Mistrzostwach Powiatu

1. Kajczyk Kacper
2. Gwizdoń Paweł
3. Kwinta Bartłomiej
4. Durowicz Adam
5. Kopieć Marcin
6. Grabias Jakub
7. Bonawenturczyk Wiesław
8. Grześkowiak Jędrzej
9. Szymański Rafał
10. Łaszkowski Ryszard

II zespół

1. Kacprowski Sebastian
2. Pakosz Krzysztof
3. Przybylak Dawid
4. Kubiak Jakub
5. Jagodzik Maciej
6. Wenzel Jan
7. Gaszek Kasper
8. Furman Wojciech
9. Kordus Szymon
10. Maszyna Bartosz

Rezerwowy: Busz Kamil

DZIEWCZĘTA

1 miejsce w Mistrzostwach Powiatu
14 miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski

1. Hechmann Adrianna
2. Dolata Paulina
3. Prałat Weronika
4. Prałat Marika
5. Kurasiak Ewelina
6. Jankowiak Katarzyna
7. Wiśniewicz Marta
8. Nadolna Justyna
9. Maćkowiak Olga
10. Zachwiej Natalia
11. Szczerbal Paulina

Unihokej - Mistrzostwa Powiatu
Dziewczęta - 2 miejsce Chłopcy - 1 miejsce

1. Prałat Marika 1. Mruk Łukasz
2. Jankowiak Weronika 2. Mruk Robert
3. Jagódka Anna 3. Zasada Tomasz
4. Walkowiak Aneta 4. Gruchociak Damian
5. Hyżyk Agata 5. Kordus Mariusz
6. Roszak Paulina 6. Szczęsny Łukasz
7. Zachwiej Natalia 7. Dziubaka Mateusz

MISTRZOSTWA GIMNAZJUM NR 1 W GOSTYNIU W TENISIE STOŁOWYM

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce - Kordus Mariusz
II miejsce - Zaremba Łukasz
III miejsce - Kordus Szymon
IV miejsce - Juskowiak Maciej

 

Rok szkolny 2008/09

FINAŁY WOJEWÓDZKIE

I. Indywidualna Lekka Atletyka - 29.05.2009 Poznań
Zawody Rejonowe - 21.05.2009 Leszno
II. Sztafetowe Biegi Przełajowe - 15.10.2008 Racot
III. Warcaby - 13.03.2009 Poznań
V. Indywidualne Biegi Przełajowe - 18.04.2009 Żerków
VI. Piłka Siatkowa chł. /finał/- 25.03.2009 Września
VII. Plażowa Piłka Siatkowa - 10.06.2009 Piła
IX. Drużynowy Tenis Stołowy - 03.04.2009 Śmigiel
X. Piłka nożna /zawody rejonowe/ - 22.05.2009 Rawicz

LEKKA ATLETYKA
Finał Wojewódzki - Poznań - 29.05.2009

Sztafeta szwedzka

2 miejsce Jakub Grabias, Dawid Grabias,
Kacper Kajczyk, Patryk Przybylak 2.10,45

Sztafeta 4x100 m

9 miejsce Adam Durowicz, Adam Tarnowski, 48,57
Bartosz Olejniczak, Jakub Kubiak

300 m

4 miejsce Jakub Grabias 38,03

Rzut oszczepem

13 miejsce Krzysztof Mendyka 37,80

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
Finał Wojewódzki - Racot 15.10.2008

1 miejsce w Mistrzostwach Powiatu
17 miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski

1. Skornia Maria
2. Andrzejewska Weronika
3. Mikołajczak Alicja
4. Hechmann Adrianna
5. Klik Sylwia
6. Zachwiej Natalia
7. Padurska Aleksandra
8. Prałat Marika
9. Pakosz Agnieszka
10. Augustynowicz Agata
11. Jaraczewska Maria
12. Dopierała Dominika

1 miejsce w Mistrzostwach Powiatu
17 miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski

1. Ernastowicz Norbert
2. Bonawenturczyk Wiesław
3. Gwizdoń Paweł
4. Kwinta Bartłomiej
5. Durowicz Adam
6. Flaczyk Roman
7. Żak Kamil
8. Kopieć Marcin
9. Grabias Jakub
10. Przybylak Dawid
11. Rez. Kubiak Jakub

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE

Finał Wojewódzki - 18.04.2009 Żerków

Dziewczęta Chłopcy
Rocznik 1993
dystans 1500 m dystans 2000 m

11 miejsce Adrianna Hechmann 47 miejsce Paweł Gwizdoń

Rocznik 1994/95

64 miejsce Weronika Andrzejewska 43 miejsce Robert Pohl
96 miejsce Marika Prałat

WARCABY
Finał Wojewódzki - 13.03.2009 Poznań

18 miejsce Dawid Kubiak

 

PIŁKA SIATKOWA
Finał Wojewódzki - 25.03.2009 Września

3 miejsce
1. Lokś Michał
2. Urbaniak Karol
3. Twardowski Mikołaj
4. Kubiak Jakub
5. Kajczyk Kacper
6. Maszyna Bartosz
7. Sobota Piotr
8. Żak Szymon
9. Łagodziński Mieczysław
10. Mruk Robert
11. Ernastowicz Norbert
12. Krygiel Bertold

PLAŻOWA PIŁKA SIATKOWA
Finał Wojewódzki - 10.06.2009 Piła

9 - 12 miejsce
Bartosz Maszyna
Norbert Ernastowicz

DRUŻYNOWY TENIS STOŁOWY

Etap rejonowy - Śmigiel

Skibicki Daniel
Ratajczak Mateusz

PIŁKA NOŻNA

Zawody rejonowe - 22.05.2009 Rawicz
3 miejsce

1. Grabias Jakub
2. Grabias Dawid
3. Kopieć Marcin
4. Bonawenturczyk Wiesław
5. Durowicz Adam
6. Tarnowski Adam
7. Ernastowicz Norbert
8. Kwinta Bartłomiej
9. Dziubałka Mateusz
10. Tomczak Krzysztof
11. Wichłacz Jędrzej
12.Augustynowicz Wojciech
13.Tyrzyk Tomasz
14.Stężycki Jakub
15.Łagodziński Mieczysław
16.Żak Kamil

I miejsce w gminnych oraz powiatowych
zawodach w pływaniu drużynowym

1. Grabias Jakub
2. Andrzejewski Artur
3. Grabias Dawid
4. Smektała Radosław
5. Zbierska Monika
6. Roszak Paulina
7. Przybylak Nicole
8. Białoskórska Hanna

 

Data ostatniej aktualizacji: 20-10-2009.
Wprowadzający zmiany: Małgorzata Paszkowiak, osoba odpowiedzialna za treści: Waldemar Sadowski.