MENU

Rejestr zmian

01.09.2010r. do grona pedagogicznego Gimnazjum nr 1 w Gostyniu dołączyła mgr Anna Mikulska - nauczyciel języka angielskiego

25.01.2011r. dokonano zmian w statucie szkoły w rozdziale VIII Wewnątrzszkolnego systemu oceniania w punkcie X.Kryteria oceny z zachowania.

Dopisano:

Projekt edukacyjny
Uczeń otrzymuje:
a) +100pkt jeżeli aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach na poszczególnych etapach realizacji projektu,
b) +80pkt jeżeli aktywnie uczestniczy w wyznaczonym etapie realizacji projektu, wspomaga członków zespołu,
c) +60pkt jeżeli prawidłowo wypełnia swoje zadania podczas realizacji projektu, pozytywnie reaguje na uwagi zespołu i opiekuna projektu,
d) +30pkt jeżeli wyznaczone mu zadania wykonuje nie zawsze w terminie lub zdarza mu się nie wywiązać z niektórych przyjętych zadań, ale nie wpływa to znacząco na realizację projektu,
e) -50pkt jeżeli często nie wykonuje powierzonych mu zdań, odmawia współpracy co wpływa na zwiększenie obowiązków innych członków zespołu,
f) -100pkt jeżeli nie wywiązał się z powierzonych mu zdań mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem lub nie przystąpił do realizacji projektu.

Jeżeli uczeń otrzymał 20 punktów ujemnych z zachowań negatywnych II.1a) i g), II.2, II.3, II.4, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.13 i II.14 nie może otrzymać oceny wzorowej.
Jeżeli uczeń otrzymał 40 punktów ujemnych z zachowań negatywnych II.1a) i g), II.2, II.3, II.4, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.13 i II.14 nie może otrzymać oceny bardzo dobrej.
Jeżeli uczeń otrzymał 60 punktów ujemnych z zachowań negatywnych II.1a) i g), II.2, II.3, II.4, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.13 i II.14 nie może otrzymać oceny dobrej.
Jeżeli uczeń otrzymał 100 punktów ujemnych z zachowań negatywnych II.1a) i g), II.2, II.3, II.4, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.13 i II.14 nie może otrzymać oceny poprawnej.

Zmieniono:

-Wolontariat - sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze zobowiązań raz na semestr 0 do+150 (poprzednio było każdorazowo +15)

-Systematyczna praca w organizacjach pozaszkolnych (kluby sportowe, teatr, kółka taneczne, recytatorskie, Szkoła Muzyczna i inne) +30 pkt raz na semestr - udokumentowane (poprzednio było +20 raz na semestr)

Systematyczne i aktywne uczestnictwo w kółkach przedmiotowych (frekwencja min. 75%). + 30 pkt. za każde kółko (poprzednio było +15 za każde kółko)

-Kultura osobista. raz na semestr 0 do +30pkt.(poprzednio było +10 raz na semestr)